Για πληροφορίες θέσεων στάθμευσης αποστολή SMS με περιεχόμενο P (κενό) [Κωδικό χώρου στάθμευσης] στο 6985761133
Κατάλογοι κωδικών χώρων στάθμευσης: Δ.ΒΥΡΩΝΑ Δ.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Με την συνχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

p_el_tr.png p_el_tc.png p_el_tl.png